• Meer gasten
  • Meer groei
  • Meer of andere samenwerkingen of samenwerkingsvormen
  • Nieuw aanbod of het aanbod uitgebreid
  • Bestaande en nieuwe markten/doelgroepen
  • Groeipijn in de organisatie verhelpen